Stadspromenad

Arr promenera i Haga är alltid en  upplevelse.
Annarkia skriver: " Trots att stadsdelen renoverades på 1980-talet och gjorde Haga till ett populärt bostadsområde finns 1700-talsatmosfären kvar. Träbebyggelse de gamla timmerhusen som först uppfördes här blandas med stensatta landshövdingehus."

Vår i sikte

Första januari blev årets första vårdag. Temperarur på fem plusgrader, barmark utan isiga gångbanor och sol.

RSS 2.0